Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

peoplehelpthepeople
21:32
4733 a321 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
peoplehelpthepeople
21:31
4739 19aa
Reposted fromveronika1997 veronika1997
peoplehelpthepeople
21:23
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamiimi miimi
peoplehelpthepeople
21:16
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viamiimi miimi
peoplehelpthepeople
21:14
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viamiimi miimi
peoplehelpthepeople
21:13
2516 4c3e 500
Reposted fromssozs ssozs viaupinthesky upinthesky
peoplehelpthepeople
21:07
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawkwardx awkwardx
peoplehelpthepeople
21:06

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
peoplehelpthepeople
20:53
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viazapachsiana zapachsiana
peoplehelpthepeople
20:53
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viazapachsiana zapachsiana
peoplehelpthepeople
20:49
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg

July 04 2015

16:35
peoplehelpthepeople
16:31
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow via13-days 13-days
peoplehelpthepeople
16:25
1231 a885 500
Reposted frompeper peper via13-days 13-days
peoplehelpthepeople
16:23
4713 3781 500
Reposted fromBeetlebum Beetlebum via13-days 13-days
peoplehelpthepeople
16:01
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

July 03 2015

peoplehelpthepeople
01:20
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted frommslexi mslexi viamiimi miimi
peoplehelpthepeople
01:20
0083 348e
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamorsik morsik
peoplehelpthepeople
01:18

July 02 2015

peoplehelpthepeople
05:17
8915 e35c
Reposted fromechium echium viaawkwardx awkwardx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl